Då har äntligen allt kommit från Tyskland och blivit bekräftat så Kenzo (T. Point Break) kan kalla sig för KfT/VDH Junior Champion.

At last have all come and confirmed that Kenzo (T. Point Break) now have the titel KfT/VDH Junior Champion.