2018-06-19

T. Ramona stannar kvar i kenneln men bor hos fodervärdarna Linnéa & Armando och ska kallas för Bibbi.

T. Ramona will stay in the kennel but live at the hosts Linnéa & Armando and will be called Bibbi.